تقدیر از وزیر تحصیلات عالى از سوى رهبرى مشرانوجرگه

0

از برنامه ها، فعالیت ها و دست آوردهاى پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمرى وزیر تحصیلات عالى با اهداء لوح تقدیر و مدال از سوى داکتر محمد آصف صدیقى نایب دوم مشرانو جرگه تقدیر به عمل آمد.

 

 

در جریان یک سال گذشته فعالیت ها مثمر و اقدامات مهم و اساسى در سکتور تحصیلات عالى کشور صورت گرفته است.

بازنگرى و انکشاف نصاب تحصیلى، معیارى سازى تحقیقات علمى، الکترونیکى سازى سیستم هاى ادارى و تدریسى، ایجاد توامیت با کشور ها و دانشگاهاى معتبر دنیا، اتصال پوهنتون هاى دولتى کشور به فایبر نورى، شفافیت در روند توزیع بورسیه ها، آغاز فعالیت اولین سایت انترنتى آنلاین بنام Afghan X ، شمولیت افغانستان در پورتل Edx ، اعتبار بخشى چند پوهنتون دولتى وخصوصى، ارزیابى و نظارت جدى از روند فعالیت پوهنتون هاى خصوصى، استقلالیت مالى هشت پوهنتون دولتى و ساخت و تجهیز لابراتوار ها را میتوان از دست آوردهاى عمده سکتور تحصیلات عالى کشور در یک سال گذشته نام بُرد.

 

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com