سیاست برادرانه طالبان با پاکستان

0

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با روزنامۀ دان پاکستان گفته است که اگر روزی طالبان در سیاست‌گذاری افغانستان نقش بیابند، پاکستان را “به صفت برادر و همسایه” نگریسته و در پی “روابط گستردۀ مبتنی بر احترام متقابل” با این کشور خواهند بود.

همچنان ضمن بیان این مطلب گفته است که پاکستان از سوی افغان‌ها به صفت “خانۀ دوم” پنداشته می‌شود.

سخنگوی طالبان در مورد نقش پاکستان برای کشاندن آن گروه به میز مذاکره گفته است “هیچ کشور خارجی در این میان نقشی نداشته است. این (مذاکرات) همواره ابتکار و پالیسی خودمان (طالبان) بوده است.”

این در حالی است که چندی پیش، سخنگوی اردوی پاکستان گفته بود که حکومت پاکستان، گروه طالبان را به مذاکره با ایالات متحدۀ امریکا وادار کرده است.

ذبیح الله مجاهد همچنان ادعا کرده است که طالبان در “نظام سیاسی همه شمول” آینده در افغانستان “نقش مهم” خواهند داشت. او گفته است “همه طرف‌ها در حکومت آیندۀ افغانستان سهیم بوده و بدون کدام دعوا، امور کشور را به پیش خواهند برد“.

به گفتۀ سخنگوی طالبان هیچگاهی، تشکیل حکومت موقت در افغانستان که از سوی شماری از چهره های سیاسی افغانستان به عنوان گزینه برای بیرون رفت از بن بست کنونی پیشنهاد شده است، از سوی آن گروه مطرح نشده و نه هم بحثی در مذاکرات آنان در این مورد صورت گرفته است.

با اشاره به قوانین سختگیرانۀ رژیم طالبان به ویژه در زمینۀ حقوق زنان، آقای مجاهد گفته است اکنون وضعیت تغییر کرده است و طالبان در آینده به دادن تمام حقوق به مردان و زنان مشکلی نخواهند داشت.

این در حالی است که شمار زیادی از مقام ها و سیاستمداران افغان، پاکستان را به حمایت از گروه هایی متهم می‌کنند که در چهار دهۀ گذشته سبب جنگ و ویرانی در افغانستان شده اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com