تدویر جلسه ماهوار کمیته ولایتی سواد در ولایت نیمروز

0

فراگیری علم و دانش یکی از نیازمندی های مهم در زنده گی انسانهاست.

این صحبت ها را والی ولایت نیمروز در جلسه ماهوار سواد که روز چهارشنبه ۱۷دلو با اشتراک مسئولین ادارات مربوطه در دفتر کاری مقام ولایت تدویر یافته بود اظهار نمود.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز در ارتباط به یادگیری دانش و تاثیر آن برجامعه همه جانبه صحبت نمود.

والی ولایت نیمروز گفت : ایجاد کورس های سواد آموزی در تمام ادارات الزامی میباشد و برای ارتقای ظرفیت معلمین کورس های میتودولوژی دایر خواهد گردید.

همچنان در این جلسه مسعود نوری رئیس معارف نیز از ایجاد یک هماهنگی قوی بین ادرات زیربط ، مؤسسات همکار وریاست معارف برای ایجاد کورس های سواد اموزی سخن گفت برعلاوه گزارش یک ماهه اجراآت انجام شده در بخش برنامه سواد اموزی را به مقام محترم ولایت و اعضای محترم کمیته سواد ارائه گرد.

در اخیر بعد از تبادل نظریات ،تصامیم لازم جهت بهبود رشد افراد جامعه در راستای دانش اتخاذ گرد ید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com