بازداشت قومندان کندک شاهراه فراهرود

0

یک منبع موثق میگوید که قومندان کندک شاهراه فراهرود ولایت فراه که متهم‌ به اخاذی بود، دستگیر گردیده است. این منبع شوراى امنیت ملى گفت که براساس شکایات پی هم تجار و دریوران مسیر شاهراه فراهرود ولایت هرات، مبنی بر اخاذی خدایداد قوماندان کندک شاهراه فراهرود، نامبرده از سوی هیئت مرکزی دستگیر و توقیف شد.

منبع افزوده است که تجار و دریوران مسیر شاهراه فراهرود در مورد اخاذی شخص نامبرده عنوانی دفتر شورای امنیت ملی عارض گردیده بودند که در نتیجه هیئت تحقیق نظر به هدایت مستقیم رئیس جمهور کشور موضوع را از نزدیک با عارضین بررسی نموده و متهم را زیر توقیف قرار دادند.

منبع مى نویسد که قرار است څارمن خدایداد به کابل انتقال و دوسیه نسبتی اش جهت بررسی و تحقیق بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی راجع گردد.

از سوى دیگر، اعتراض راننده گان موترهای باربری پس از یک هفته، پایان یافت. مسوولان محلی هرات می گویند که هیاتی اعزامی شورای امنیت ملی کشور همراه با والی این ولایت مشکلات و خواسته های راننده گان را از نزدیک شنیدند.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات به راننده گان معترض اطمینان داده که با هماهنگی با پولیس فراه، نیروهای امنیتی که از راننده گان اخاذی می کنند، بازداشت و مجازات کنند.

یک هفته پیش راننده گان بخاطر باج گیری و لت و کوب راننده گان شاهراه هرات- قندهار در مقابل دروازه میرداوود گردهمایی اعتراضی راه اندازی نمودند و شاهراه را به روی ترافیک مسدود ساخته اند.

نزدیک به سه هزار تن از راننده‌گان موترهای باربری و مسافربری، با راه اندازی گردهمایی اعتراضی، شاهراه هرات- کندهار را در مقابل دروازه میرداوود شهر هرات به روی ترافیک بستند.

معترضان هدف از راه اندازی این گردهمایى را باج‌گیری پولیس  در شاهراه هرات- کندهار دانسته و میگویند که بیشتر اخاذی ها در مسیر ولایت فراه صورت میگیرد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com