فروش دختر ۱۲ ساله دربدل ۵۰ هزار افغانی

0

بخش اطفال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می‌گوید که یک دختر حدود ۱۲ ساله در ولسوالی ورس بامیان در بدل ۵۰ هزار افغانی و یک گاو ازسویی پدر ومادر معتادش در بدل پول مواد مخدر به فروش رسیده است.

عزیزالله رحمانی، مسئوول بخش اطفال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان دراین باره میگوید: این دخترخانم از قریۀ سوموچک است که پدر ومادرش شدید معتاد است و در بدل ۵۰ هزار افغانی و یک گاو فروخته و به ازدواج داده است.

مقام‌ها می‌گویند که در ساحات پژندور، لیگان و زیر کوه لیگان ولسوالی ورس شماری زیادی از خانواده‌ها معتاد به مواد مخدر اند.

پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر خرید و فروش کودکان برای تأمین پول مواد مخدر ازسویی برخی از خانواده‌ها دراین ولسوالی گزارش شده بود اما مقام‌های محلی آن را تأیید نکرده بودند.

عارف محبی، رئیس شبکۀ عملکرد محافظت از اطفال در بامیان می‌گوید: معتاد بودن برخی از خانواده‌ها را در ولسوالی ورس به شدت نگران کننده یاد کرده می‌گوید که اطفال بسیاری از این خانواده‌ها قربانی اعتیاد شده اند.

فعالان و نهادهای مدافع از حقوق اطفال در بامیان با اظهار نگرانی از حکومت و بخش‌های عدلی و قضایی می‌خواهند تا جلو خرید وفروش وازدواج اطفالی که والدین شان معتاد به مواد مخدر اند را بگیرند.

رستم علی پناهی، ولسوال ولسوالی ورس بامیان دراین باره میگوید :موضوع را غیر رسمی برای من اطلاع دادند و ما فوری به قوماندانی امنیه، سارنوالی و امنیت ملی دستور دادیم که اقدام بکنند اما تا قسمتی از راه را این‌ها رفتند اما راه بند بود تا هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و هنوز راه ها بند است ببینیم که اینها چه وقت به ساحه رفته می‌توانند تا حقیقت موضوع را پیدا کرده بر اساس قانون اقدام نمایند.

اعتیاد به مواد مخدر برخی از والدین در بامیان از مشکلات عمدۀ اطفال در این ولایت محسوب می‌شود که به گفتۀ شماری از فعالان و نهادهای مدافع حقوق طفل دراین ولایت، این امر سبب قربانی شدن بسیاری از اطفال می‌شود.

فقر اقتصادی، استفاده دوامدار از تریاک برای تسکین درد، عدم آگاهی خانواده‌ها از اضرار مواد مخدر و بی‌سوادی از دلایل عمدۀ رو آوردن والدین دربامیان به مواد مخدر یاد شده است.

گرچند آمار دقیقی از والدین معتاد در بامیان موجود نیست اما مقام‌ها می‌گویند که در ساحات مختلف ولسوالی ورس بامیان ده‌ها تن از والدین معتاد به مواد مخدر اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com