افزایش شمار رانندگان زن در کابل

0

طی ١۶ سال در کابل، سالانه به گونۀ میانگین ٢٢١ زن جواز راننده گى دریافت نموده اند؛ اما این رقم در حالى امسال تقریبا سه برابر بیشتر شده که راننده گان زن، از آزار از سوى مردها شاکى اند.

به اساس معلومات سمونوال وزیرجان مدیر جواز راننده گی ریاست ترافیک کابل، از سال ١٣٨١ تا ختم سال ١٣٩۶، در کُل ۳۵۳۲ زن و دختر در کابل، جواز راننده گى دریافت کرده اند. اما او افزود که تا ختم ماه جدى سال روان، ۶۲۸ زن و دختر جواز راننده گى گرفته اند.

وزیرجان بدون ارایه جزییات گفت که برخى خانم ها براى به دست آوردن جواز راننده گى به این اداره مراجعه کرده اند؛ اما در امتحان کامیاب نشده و جواز دریافت نکرده اند.

وى خاطر نشان کرد که متقاضیان جواز راننده گى، مى توانند در کورس هاى شخصى، راننده گى را یاد بگیرند؛ اما جواز راننده گى را بعد از سپرى کردن امتحان در اداره ترافیک دریافت کرده مى توانند.

به اساس معلومات ریاست ترافیک کابل، در شهر کابل حدود ٢٠ کورس راننده گى در این ریاست ثبت شده اند. صمیم افغان مسئول کورس آموزشی رانندگی استاد جیلانی وردک در کابل گفت که این کورس، چهار سال پیش ایجاد شده و در این مدت، شصت زن و دختر از این کورس فارغ شده اند.

به گفتۀ او از این جمله؛ ١۵ زن امسال از این کورس فارغ گردیده اند و در حال حاضر، سه شاگرد زن شامل این کورس مى باشند. وى نبود استادان زن براى خانم ها را یکى از مشکلات خواند و افزود که در هر دور، براى شاگردان ٣۵ روز در بدل یک مقدار پول آموزش داده مى شود.

همچنان احمدزى عمرى مسئول کورس راننده گى مهمند در کارته نو شهر کابل گفت که در پنج سال، ۴٢ خانم از این کورس فارغ شده و در حال حاضر، سه تن از زنان در این کورس مصروف آموزش راننده گى مى باشند. برخى زنان که راننده گى مى کنند، یاد گرفتن راننده گى را یک نیاز مى دانند؛ اما از آذار و اذیت راننده گان زن از سوى مردها شکایت دارند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com