دیدار رئیس جمهور با اعضای شورای علمی پوهنتون کابل

0

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر روز شنبه ۱۷قوس۱۳۹۷با اعضای شورای علمی پوهنتون کابل و اتحادیۀ محصلین آن پوهنتون ،وزیر تحصیلات عالی و معین آن وزارت در ارگ دیدار کرد.

ابتدا حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل با ارائه گزارشی در خصوص دستآوردها و کارکردهای پوهنتون کابل گفت:دیدگاه که به پوهنتون کابل در نظر گرفته شده، دیدگاه استراتیژیک بوده و در بخش های اداره و رهبری به جوانان به خصوص زنان زمینۀ فعالیت را فراهم کرده است. 

فاروقی افزود:ایجاد و فعال سازی شوراها و کمیته های مختلف در بخش های اداری و اکادمیک، تطبیق قوانین و لایحه وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون، مبارزه با فساد اداری و اکادمیک، سهیم ساختن اتحادیۀ محصلین در تصمیم گیری ها، ارزیابی برنامه های ماستری و دوکتورا، امضای تفاهم نامه های علمی با نهادهای داخلی و خارجی، تعدیل نصاب های تحصیلی در سطح پوهنتون، معیاری‌سازی مجلۀ علمی پوهنتون، ایجاد طرزالعمل تدوین تحقیقات علمی، توجه به امور ساختمانی و زیربنایی و محیط پوهنتون کابل و ایجاد پلان استراتژیک پوهنځی ها و تطبیق آن را از دستاوردهای مهم آن نهاد خواند.

رئیس پوهنتون کابل گفت که با استفاده از این ظرفیت ها، سطح عواید پوهنتون کابل بلند رفته که در رسیدن به استقلالیت پوهنتون، نقش اساسی را ایفا خواهد کرد.

سپس محمد نعیم عظیمی معاون پوهنتون کابل صحبت نمود و در بارۀ طرح استقلالیت پوهنتون کابل معلومات داده، گفت: بعد از ایجاد کمیتۀ آسیب شناسی و تحلیل وضعیت، به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه برون رفت و از وضعیت کنونی تنها استقلالیت پوهنتون کابل می باشد که تا اکنون کار این طرح ۶۰ در صد به پیش رفته است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش های آنان، با تاکید بر اینکه پوهنتون کابل محصل محور شود و استادان تنها مسئول تربیۀ ذهن محصلین باشند، گفت که از منابع باید تعریف ارائه گردد و ظرفیت های موجود اعم از استادان و محصلین، مبدل به منابع عایدات شوند و این یکی از گام های مهم به خاطر استقلالیت پوهنتون می باشد.

وی افزود که ما اکنون در حال تطبیق چهار پروسۀ ملی از جمله دولت‌سازی، ایجاد مارکیت، دستیابی به صلح و ملت‌سازی می باشیم.رئیس جمهور گفت که افغانستان بدون پروسۀ دولت‌سازی به ثبات نمی رسد و نیاز است تا پوهنتون ها باعث تولید کادرهای شوند که پروسۀ دولت سازی را به موفقیت برسانند و شبکه های جرمی را بشکنند.

رئیس جمهور کشور خطاب به آنان گفت که شما مارکیت را به حیث مبنای اساسی تحرک در نظر بگیرید، زیرا تا زمانی که معیارهای مارکیت ما به عصر حاضر عیار نگردد، مشکل فقر باقی از میان نمی رود.

محمد اشرف غنی در خصوص تامین صلح گفت که نسل جوان باید زمینه ساز صلح اجتماعی باشند.

وی افزود که صلح اجتماعی یک ضرورت مبرم است.

رئیس جمهور تصریح کرد: در راستای تطبیق کامل طرح استقلالیت پوهنتون کابل، اگر نیاز به صدور فرمان و یا تعدیل قوانین باشد، من در خدمت هستم و همچنان در بخش تامین منابع مالی، وزارت مالیه با شما همکاری خواهد کرد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com