آخرین ولسوالی امن ولایت فاریاب نا امن شد

0

هزاران ساکن آخرین ولسوالی امن فاریاب نیز ، به کاروان بیست هزار خانواده بیجا شده جنگ پیوستند.

مقامات محلی مدعی هستند که جنگ چهار روزه در اندخوی و ولسوالی های همجوار آن سبب بیجا شدن ۳۰۰۰خانواده گردید ، این خانواده ها به مرکز ولسوالی و شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان پناه برده اند ، سرما ، فقر اقتصادی و سرپناه از مشکلات این ساکنان پنداشته شده است . بیشتر این خانواده در خانه های اقوام و یا مساجد پناه برده اند.

پیش از این ادارات مددرسان به بیجا شده گان و اداره حوادث و مهاجرین فاریاب تعداد بیجا شده گان جنگ و خشکسالی در فاریاب راتا ماه هشتم ۲۰۱۸ میلادی ، بالغ بر بیست هزار خانواده عنوان نموده بودند.

این ساکنان در حالی از روستا های زیر جنگ ولسوالی های قرغان ، قرمقول و بخش های از اندخوی در مرکز اندخوی بیجا شده اند که ، دو ماه پیش از این ، اندخوی بعنوان آخرین ولسوالی امن در ولایت فاریاب ، برای نزدیک به دو هزار بیجا شده گان جنگ فاریاب ، خانه امن شده بود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com