تقرر یک خانم بحیث معین وزارت داخله کشور

0

رئیس جمهور خانم حسنا جلیل را به تازگی بحیث معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله گماشته است.

حسنا جلیل، ۲۶ سال سن دارد و در پوهنتون امریکایی افغانستان، رشته منجمنت “اداره” را خوانده است.

نزدیک به دو دهه اخیر، این نخستین‌باری است که یک زن کرسی معاونت یک نهاد امنیتی را در افغانستان به دست آورده است.

بانو جلیل میگویدکه او به نمایندگی از زنان افغانستان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند در این وزارت، بیشتر از هر مردی، در راستای حاکمیت قانون و تأمین نظم عامه تلاش خواهد کرد.

مقرری بانو جلیل، آن هم به عنوان معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله افغانستان، در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.

برخی از این کاربران، گماشتن این بانو را، آن هم در یک نهاد امنیتی به گونه‌ای “اشتباه” دانسته اند.

اما بانو جلیل، گفت که بسیاری از نظریات منفی کاربران رسانه‌های اجتماعی را در ۲۴ گذشته خوانده و این دیدگاه‌ها در مورد پایین بودن سن او بوده است.

حسنا جلیل، پیش از این ریاست پالیسی و پلان وزارت معدن و پترولیم افغانستان را به عهده داشت.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com