پاکسازی شهر زرنج از وجود قیلون خانه

0

به اساس خبرنامه دفتر مطبوعات قوماندانی امنیه ولایت نیمروز‏، طبق هدایت محترم سمونوال عبدالرقیب “مبارز” آن عده از قیلون خانه ها که به هشدار قوماندانی امنیه این ولایت توجه ننموده و به فعالیت خود ادامه دادند اموال و اجناس مخصوص قیلون شان ضبط گردیده و شکسته شود.

 

در خبرنامه آمده است که منسوبین قوماندانی امنیه ولایت نیمروز طی دو روز گذشته مقدار ۲۵۰ پایه قیلون را از جمع آوری نموده شکستانده شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com