تقرری جدید در قوماندانی امنیه ولایت نیمروز

0

در خبر نامه دفتر مطبوعات قوماندانی امنیه ولایت نیمروز آمده است که به حسب لزوم دید مقام محترم وزارت امور داخله و قوماندانی امنیه ولایت نیمروز محترم سمونیار حیات الله مدیر تامینات ولایت پکتیا به حیث معاون هماهنگی و محترم حارمن سمیع الله معاون اداری ولسوالی پغمان به صفت قوماندان امنیه ولسوالی خاشرود رسما توسط محترم سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت نیمروز معرفی گردید ند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com