آغاز کار قیرریزی هفت کیلومتر جادۀ درون شهری در زرنج

0

شاروالی زرنج ولایت نیمروز، کار قیرریزى بیش از هفت کیلومتر جاده های داخل شهر زرنج را که حدود ۴٢ میلیون افغانی هزینه بر می دارد، آغاز کرد.

نور الرحمن هوتک شاروال زرنج، گفت که هزینه ساخت سرک های یادشده که امروز عملاً آغاز شد، از بودجه شاروالی زرنج تمویل می گردد و تا شش ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.

وی افزود: «برای آن که عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در سطح شهر و نواحی تامین گردد، این پروژه در نقاط مختلف شهر تطبیق می گردد.

داکتر سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز، ضمن خوشنودی از افتتاح چنین پروژه ها، گفت که کارها در این ولایت به قسمی پیش برود که زرنج، در سال های آینده بتواند با ولایات هم­جوار رقابت نماید.

موصوف افزود که رهبری ولایت، از چگونگی پیشرفت کارها نظارت خواهد کرد و توجه به کیفیت در صدر برنامه های ولایت قرار دارد.

مردم نیز از قیرریزى جاده های شهر زرنج اظهار خرسندی می نمایند.

رامین باشنده شهر زرنج گفت که هرگاه طبق قرار و معیارهای تعیین شده جاده ها ساخته شود؛ از گرد و خاک و بروز انواع مریضی ها جلوگیری به عمل می آید و بر ارزش قیمت زمین، خانه و دکان افزوده خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com