بازدید والی از روند کاری پروژه شفاخانه صد بستر دولتی ولایت نیمروز

0

والی ولایت نیمروز پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان در حالیکه رئیس صحت عامه ایشان را همراهی میکردند از کار تعمیر شفاخانه جدید صد بستر ولایتی شهر زرنج دیدن بعمل آورد.

در این بازدید نخست مسئول پروژه شفاخانه دولتی در مورد چگونگی پیشرفت کار معلومات همه جانبه ارائه نمود.

بعدا والی ولایت نیمروز در امر تسریع کاری شفاخانه مذکور هدایات لازم را دادند.

با اعمار شفاخانه دولتی جدید بیشتر مشکلات صحی مردم حل گردیده و نیز زمینه خدمات رسانی هرچه بهتر برای مردم ولایت نیمروز فراهم خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com