مشکلات عدم پرداخت صرفیه برق در سمنگان

0

مسئولان ریاست برشنا در سمنگان می گویند که برخی ادارات دولتی و شرکت های مخابراتی، بیش از ٢۴ میلیون افغانی از بابت عدم پرداخت پول صرفیه برق مقروض اند.

غفران راسخ معاون تجارتی ریاست برشنا گفت که این مبلغ، مربوط ٣٣ ادارۀ دولتی  و چهار شرکت مخابراتی می شود، که ازچند سال به اینسو صرفیه برق شان را پرداخت نکرده اند.

برپایۀ معلومات منبع؛ مدیریت محبس سمنگان نزدیک به ٧،۵ میلیون افغانى، شفاخانه ولایتى بیش از ٣،٢میلیون افغانى، شهردارى بیش از  میلیون افغانى، مقام ولایت١،۴میلیون افغانى، ریاست معارف ٧٠٠ هزار افغانى و ریاست زراعت ۶٠٠ هزار افغانى از ریاست برشنا مقروض اند.

افزون برآن، وى گفت که افغان تیلى کام بیش از ١،٢میلیون افغانى، شرکت مخابراتى اتصالات یک میلیون افغانى، و شرکت مخابراتى ام تى ان ٩٠٠ هزار افغانى صرفیه برق را پرداخت نکرده اند.

وى همچنان یاد آورشد که یکتعداد ادارات دولتى این ولایت نیز صرفیه برق شان را که کمتر از ۵٠٠ هزار افغانى مى باشد را نپرداخته اند. این منبع محلى سمنگان گفت که شرکت برشنا چند مرتبه کتبا از این ادارات تقاضا کرده که پول صرفیه برق شان را بپردازند؛ اما تا حال اقدام به پرداخت مصارف برق شان نکرده اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com