استعفا محمد عارف شاه جهان والی میدان وردک

0

محمد عارف شاه جهان والی ولایت میدان وردک، استعفای خود را به اداره مستقل ارگانهای محل تقدیم کرد. احمدضیا عبدالزی رییس دفتر والی میدان وردک گفت که محمد عارف شاه جهان؛ روز گذشته استعفایش را به اداره یاد شده ارائه نمود.

وی افزود که از علت استعفای والی چیزی نمی داند. موصوف گفت که این هم معلوم نیست که استعفای شاه جهان قبول شده است یانه؟ وی افزود که فعلاً  انجنیر تاج محمد عمری معین والی، از ولایت میدان وردک سرپرستی میکند.

محمد عارف شاه جهان، از برج دلو سال گذشته به بعد، منحیث والی میدان وردک وظیفه اش را آغاز کرده بود. شاه جهان، قبل از آن، والی فراه بود؛ اما وی از این ولایت نیز در اوایل برج دلو سال گذشته استعفا داد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com