افتتاح کمپاین واکسین پولیو در ولایت نیمروز

0

کمپاین واکسین پولیو امروز توسط سمونوال عبدالرقیب “مبارز” قوماندان امنیه و سرپرست مقام ولایت با حضورداشت ریس شورای ولایتی، اعضای جامعه مدنی و مسولین این پروسه در ولایت نیمروز رسماً افتتاح گردید.

قوماندان امنیه و سرپرست مقام ولایت از مردم شریف ولایت نیمرور تقاضا نمود که اطفال زیر سن پنج سال شان را واکسین نمایند تا از فلج دایمی اطفال جلوگیری بعمل آید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com