کاهش ۵۰ فیصد بهای زعفران در سال جاری

0

شماری از دهقانان هرات با نگرانی از کاهش بهای زعفران افغانستان در بازارهای جهانی، می گویند که به تناسب سال گذشته قیمت آن ۵٠ درصد کاهش یافته است.

به گفتۀ آنان، سال گذشته هر کیلو زعفران هرات در بازارهای جهانی حدود یکصد هزار افغانی فروش می شد، اما امسال هر کیلو زعفران بین ۴٠ تا ۵٠ هزار افغانی به فروش می رسد.

محمد ابراهیم ۵١ ساله یکی از دهقانان سابقه دار در کشت زعفران در ولسوالی پشتون زرغون هرات می گوید که در حال حاضر ١۵ جریب زمین زیر کشت زعفران دارد، اما کاهش بهای زعفران او را دلسرد کرده است.

موصوف افزود: بهای زعفران امسال خیلی پایین است، یک کیلو زعفران را ما سال قبل ١١٠ هزار افغانی می فروختیم، اما ما امسال یک کیلو زعفران را به ۵٠ هزار افغانی فروختیم و برخی از دوستان ما حدود ۴٠ هزار افغانی هم فروختند. وی خشک سالی، واردات زعفران از ایران و نبود بازار را از علت های پایین آمدن قیمت زعفران می داند.

خلیل احمد دیگر زعفران‌کار ولسوالی پشتون زرغون، نیز از بازار زعفران امسال راضی نیست و به این باور است که اگر جلو واردات زعفران و پیاز این گیاه گرفته نشود، ممکن است سال آینده قیمت هر کیلوزعفران به ٣٠ هزار افغانی برسد.

موصوف افزود: پارسال ما یک من (هفت کیلو) پیاز زعفران را به حدود ٧٠٠ افغانی می فروختیم و اما امسال به بیش از ٢٠٠ افغانی رسیده است و گل زعفران هم امسال بین ۵٠ تا ۵۵ هزار افغانی رسیده است.  به گفته او، اگر به همین شدت گل زعفران از ایران وارد شود، شاید سال آینده قیمت هر کیلو بین ٢٠ تا ٣٠ هزار برسد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com