ساخت یک بند آبی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز

0

والی نیمروز :ساخت کار بند آبی ولسوالی خاشرود را در پلان های انکشافی در نظر خواهیم گرفت وتلاش می ورزیم تا مشکلات ولسوالی خاشرود را گام به گام حل نمائیم.

والی ولایت نیمروز پوهندوی داکتر سید ولی سلطان این صحبت ها را طی یک دیدار با بزرگان قومی ولسوالی خاشرود اظهار نمود.

در این دیدار بزرگان قومی ولسوالی خاشرود، موجودیت مشکلات امنیتی،وضعیت نامنظم درسی و اداری در مکاتب،عدم آب آشامیدنی و زراعتی را بازگو کردند و خواستار تاسیس کلینیک، مکاتب و امنیت بهتر ولسوالی خاشرود شدند .

والی ولایت نیمروز بعد از خوش آمدید گویی بزرگان قومی ولسوالی خاشرود گفت: اینکه ما هر روز از وضعیت امنیتی ولسوالی ها و شهر زرنج معلومات حاصل می نمائیم و در ارتباط به مشکلات شما به وقت معین رسیده گی خواهیم نمود.

داکتر سید ولی سلطان اضافه نمود که ولسوالی شما را از نزدیک ارزیابی خواهم کرد و در بخشهای صحی و تعلیمی روئسای معارف و صحت عامه را وظیفه خواهم سپرد و هر آنچه در توان اداره ولایت باشد دریغ نخواهد کرد.

والی نیمروز در ادامه سخنان خویش گفت که در مورد ساخت بند آبی آن ولسوالی دست به کار خواهیم شد و وعده سپرد که بعد از سروی و کارهای ابتدائی بند آبی را در پلان های انکشافی در نظر خواهیم گرفت و از بزرگان ولسوالی مذکور خواست تا در قسمت امنیت بهتر با مقام ولایت همکار باشند و نگذارند که مخالفین در آینده خانواده های شان رابا خطرات مواجه سازند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com