آغاز کمپاین واکسیناسیون پولیو در ولایت نیمروز

0

روز یکشنبه ۱میزان ۱۳۹۶۷ کمپاین واکسین پولیو از طرف پوهندوی داکتر سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز بشکل رسمی آغاز یافت.

پوهندوی داکتر سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز در ارتباط به واکسین پولیو برای اشتراک کننده گان گفت: پولیو یکنوع مریضی نا علاج است که خوشبختانه واقعات مثبت آن در ولایت نیمروز تثبیت نشده است.

داکتر سید ولی سلطان افزود که ولایت نیمروز یک ولایت سرحدی و با دو کشور هم سرحد میباشد و در پهلوی آن دو ولایت هم جوار آن که از لحاظ امنیتی وضعیت نامناسب دارند پس باید تطبیق واکسین پولیو بشکل درست انجام شود

ولی اظهار داشت:خانواده ها در این کمپاین سه روزه باید تمام اطفال شان را واکسین نمایند تا از واکسین باز نمانندو در این سه روز باید صدهزار طفل کمتر از پنج سال واکسین شوند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com