اخذ پول غیر قانونی از تاجران در ادارات شیرخان بندر

0

شماری از تاجران در شیرخان بندر ولایت کندز می گویند که برخی ادارات، از نزد آنها پول غیرقانونی اخذ می کنند و ازاین ناحیه با مشکلات مواجه اند. ازجانب دیگر، والی کندزمی گوید با کسانی که از تاجران پول غیرقانونی میگیرند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

عبدالجبار نعیمی والی کندُز، برخی از اعضای ولسی جرگه و مسئولان دیگر حکومتی، امروز از شیرخان بندر دیدار نمودند. شمس الله نمایندۀ تاجران شیرخان بندر، در دیدار با مسئولان یادشده گفت که ضمن مشکلات امنیتی در ادارات گوناگون، از تاجران پول غیرقانونی گرفته میشود.

بر اساس معلومات وی، تصدی شیرخان بندر، پولیس، شاروالی و بعضی اوقات افراد مسلح ناشناس از تاجران به طور غیر قانونی پول میگیرند. وی افزود: از یک طرف زمینۀ کاری مساعد نیست و از طرف دیگر پول غیرقانونی نیز گرفته میشود که وضعیت تجارت را بیخی خراب کرده است.

همچنان حیرت فاریابی تاجر دیگر نیز ضمن مشکلات مذکور گفت که به شهرک شیرخان بندر باید توسعه داده شود. وی افزود: مشکل عمدۀ ما ناامنی و اخذ پول غیر قانونی میباشد؛ اما برای فضاى خوب کاری، باید به شیرخان بندر توسعه داده شود.

برخی تاجران دیگر نیز اظهارات مشابه داشتند و خواهان حل این مشکلات شدند. محمد یوسف ایوبی رییس شورای ولایتی کنُدز، در این دیدار بر حکومت تاکید کرد تا مشکلات تاجران شیرخان بندر را از بین ببرد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com