تقدیر والی نیمروز از انجنیران پروژه قلعه فتح

1

روز پنجشنبه ۲۲سنبله۱۳۹۷هیئت فنی که از سوی والی ولایت نیمروز از وزرات انکشاف دهات دعوت شده بودند و کمیسیون منتخب از سوی وی که راس آن آمریت آب رسانی، ریاست انکشاف دهات، قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی، حارنوالی استیناف، شورای ولایتی و نماینده گان شورای علماء قرار داشتند. پس از چند روز فعالیت سخت پروژه آب آشامیدنی قلعه فتح را آماده بهره برداری کردند؛ از سوی والی ولایت نیمروز تقدیر گردیدند.

در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردید بود پوهندوی دکتور سید ولی سلطان والی نیمروز ضمن تشکری از از وزیر انکشاف دهات گفت: پروژه قلعه فتح که در حدود ۲۲ میلیون دالر بودجه را دربر گرفته ،در سطح افغانستان یک دستاورد بزرگ است که دیزاین آن توسط انجنیران افغان به پایه اکمال رسیده است.

دکتور سید ولی سلطان افزود که با اجرایی شدن برای ۲۲هزار خانوار در شهر زرنج و قریه جات حومه آب آشامیدنی فراهم میکند.

والی نیمروز اظهار داشت: ما برای مسائل امنیتی، تخنیکی و دیگر امور به اداره های مختلفی هدایات رسمی فرستاده و بصورت دوامدار از فعالیت های پروژه نظارت داشته ایم.

موصوف خطاب به مردم گفت: فیس ماهوار صرفیه آب را در اسرع وقت به ریاست آب رسانی تادیه کنید.تا در امور پروژه خلل ایجاد نگردد و خواهش دارم مردم نیمروز از آب آشامیدنی صرف برای آشامیدن استفاده کنند.

او خاطر نشان کرد: ما از چندین روز بدین سو گفته ایم کسانی که در امور محوله زحمت کشیده اند لایق پاداش و کسانی که خلاف قانون عمل کرده اند مستحق جزا خواهند بود.

در پایان این نشست به دو تن از انجنیران هر یک انجنیر عمر زاهد مسئول آب رسانی وزرات انکشاف دهات، متخصص ارشد دیزاین انجنیر محمود، انجینر شکور مسئول پروژه و انجنیر مجاهد انجینر آب رسانی زون به دست والی ولایت نیمروز بصورت انفرادی تقدیرنامه و هدایایی اهداء شد.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. ” پس از چند روز فعالیت سخت پروژه آب آشامیدنی قلعه فتح را آماده بهره برداری کردند؛ از سوی والی ولایت نیمروز تقدیر گردیدند..”
    این است کار یک والی که به وطن و مردم خود دلسوزی دارد، نه اینکه مانند والی های قبلی فقط جیب های خود را پُر کنند.

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com