غنی: شمار دقیق واجدان رأی دهی را مشخص شود

0

رییس‌جمهور، در فرمان تازه به ادارۀ ملی احصایه و ظیفه سپرده است که با همکاری کمیسیون‌های انتخاباتی، وزارت امور داخله و نهادهای دیگر شمار دقیق واجدان رأی دهی را مشخص کنند.

در این فرمان آمده است که این روند باید با کارگیری از فن‌آوری انجام شود. در این فرمان، رییس جمهور به وزارت مالیه و ادارۀ تدارکات ملی نیز وظیفه سپرده است تا در کار تخصیص بودجه و کار تدارکاتی این فن‌آوری همکاری کنند.

در این فرمان، وضاحت داده نشده است که آیا در روز برگزاری انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات از شیوۀ بایمتریک برای شناسای رأی دهنده‌گان کار خواهد گرفت و یا نه، اما سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که دستور بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان نیز صادر شده است: این فرمان که هنوز رسمأ به کمیسیون نرسیده است ولی به هر حال وظیفه داده شده که یک ادارۀ دیگر در بارۀ بایومتریک کار بکند و از آن بخاطر شفافیت انتخابات کار گرفته شود دقیقاً ما استقبال می‌کنیم.

کمیسیون مستقل انتخابات، آمار کسانی را که شناس‌نامه‌های شان را برای رأی دهی ثبت کرده اند، بیش از نُه میلیون می‌گوید اما شماری از جریان‌های سیاسی، شمار واقعی رأی دهنده گان ثبت شده را کمتر از پنج میلیون می‌دانند و حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی انتخابات متهم می‌سازند.

امیر محمد آخندزاده، عضو رهبری ایتلاف نجات می‌گوید: این‌ها به میلیون‌ها تقلب کرده اند و بخاطر تقلب شان راه را باز می کنند به انتخابات ریاست جمهوری و به انتخابات پارلمانی به اشخاص مشخص خود شان. این کار هیچ گاهی قابل قبول مردم افغانستان نیست.

شماری از جریان‌ها و احزاب سیاسی، حدود ده روز پیش و پس از چندین بار نشست و رأی زنی های زیاد، به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات دو هفته فرصت دادند که باید زمینه بایومتریک رأی دهنده‌گان، تغییر نظام انتخاباتی و نیز راهکار دقیق نظارت از روندهای انتخاباتی را آماده سازد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com