برگزاری جلسه کمیته مصئونیت خبرنگاران در ولایت نیمروز

0

جلسه ماهوار کمیته مصئونیت خبرنگاران تحت ریاست الحاج ضیاءالدین ضیا مستوفی و سرپرست مقام ولایت، الحاج سدحامد سادات رئیس اطلاعات و فرهنگ و معاون کمیته خبرنگان و با اشتراک اعضای کمیته در دفتر کار مقام ولایت دائر گردید.

سرپرست مقام ولایت خبرنگاران را زبان حقیقی مردم خوانده اضافه کرد: خبرنگاران در کشور قربانی های زیادی داده و مشکلات زیادی را متحمل شده اند، حکومت محلی نیمروز طبق معمول از خبرنگاران این ولا حمایت همه جانبه نموده و مینماید.

الحاج ضیاءالدین ضیا مستوفی و سرپرست مقام ولایت نقش خبرنگاران را در پیشرفت جامعه نیز مهم خوانده و از آنان خواست تا در هر شرایط از انعکاس حقایق دریغ نورزند.

الحاج سید حامد سادات رئیس اطلاعات و فرهنگ و معاون کمیته مصئونیت خبرنگاران هدف برگزاری این جلسه را آگاهی دهی به مردم درمورد بیست هشتم اسد سالروز استرداد استقلال کشور عنوان نموده و از رسانه های محلی خواست تا درمورد ارزشهای روزهای ملی و مذهبی اطلاع رسانی نمایند.

معاون کمیته مصئونیت خبرنگاران افزود؛ بخاطر زدودن خشونت ها نیز باید اطلاع رسانی شود و نیاز است تا مسئولین مشکلات خبرنگاران را به اسرع وقت برطرف سازند.

شایان ذکر است که در پایان برخی از خبرنگاران مشکلات و چالش های فراراه شانرا بحث نموده که مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com