مسابقات کتابخوانی زنان در بامیان

0

بامیان امروز میزبان یک رقابت کتابخوانی میان ۶۰ تن از زنان مغاره‌نشین در یک کیلومتری مجسمۀ صلصال بود. در این رقابت صابره فرزند محمد مقام نخست، فوزیه فرزند رمضان مقام دوم و فیروزگل فرزند حاجی حسن مقام سوم را به دست آوردند.

رقابت کتابخوانی میان زنان مغاره‌نشین از سوی آمریت سوادآموزی ریاست معارف بامیان برگزار شده است.

مسئولان سوادآموزی ریاست معارف بامیان هدف از برگزاری این رقابت را تشویق زنان به خواندن و نوشتن عنوان می‌کنند. به گفتۀ آنان، دو صنف سوادآموزی به صورت افتخاری در یک مغاره ایجاد شده است که ۶۰ زن سوادآموز مغاره‌نشین در این صنف‌ها مصروف آموزش‌اند.

صادق فرهنگ، آمر سوادآموزی ریاست معارف بامیان  می‌گوید، این رقابت بر اساس خواندن و نوشتن زنان سوادآموز راه‌انداخته شد.

صابره که در این رقابت به مقام نخست دست یافته می‌گوید، فقر و تنگدستی مانع رفتنش به مکتب شد، اما اکنون با استفاده از صنف‌های سوادآموزی یک سال می‌شود که خواندن و نوشتن می‌آموزد. او از حکومت می‌خواهد تا زمینۀ آموزش را در بامیان مهیا کند تا زنان محروم از آموزش باسواد شوند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com