طالبان برق کندهار و هلمند را قطع کردند

0

طالبان مسلح بعد از برآورده نشدن خواست های شان، ۷ کارگر ریاست بریشنا را اسیر نموده و جریان برق را بر ولایت های کندهار و هلمند قطع نموده اند. طالبان مسلح برای مناطق تحت کنترول خود، خواهان سهم بیشتر در برق و آب کجکی شده بودند.

به اساس معلومات، کارمندان ریاست بریشنا، روز جمعه از دوراهی لشکرگاه الی ولسوالی سنگین بر پایه های برق لین های جدید را وصل می کردند که طالبان مسلح مانع کار آنها شدند و ۷ کارگر را با خود بردند.

بعد از آن، فابریکه تولید برق بر بند کجکی متوقف شده و مردم در گرمی شدید بدون برق به سر می برند.

امان الله فاروقی رییس شرکت بریشنا کندهار به تاریخ ۲۱ اسد گفت، طالبان مسلح در جریان امتداد لین های جدید برق از دوراهی لشکرگاه الی سنگین مداخله کردند، ۷ کارگر شرکت متذکره را با خود برده اند و کار وصل کردن لین های برق ناتمام مانده است.

موصوف علاوه کرد که  بعد از آن جریان برق بر کندهار و هلمند قطع شده است. نامبرده می افزاید، شایعات پخش شده مبنی براین که طالبان برای مناطق تحت کنترول شان از بند کجکی، سهم بیشتر آب و برق را مطالبه کرده بودند.

به قول وی، زمانی که جریان برق برکندهار و هلمند قطع شد، به اساس فیصله مشترک والیان هر دو ولایت، دستگاه تولید برق در بند کجکی متوقف شده که در پی آن جریان برق بر مناطق تحت کنترول طالبان نیز قطع شده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com