رئیس‌جمهورغنی: یک اقلیت کوچک در افغانستان فاسد است

0

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر دیروز در کنفرانس علمای دینی تحت عنوان ” صدای‌منبر بر ضد فساد اداری”که در قصرسلام‌خانۀ ارگ اشتراک و سخنرانی کرد.

در این کنفرانس ، رئیس‌جمهور گفت: وقتی‌که وزیر مملکت محاکمه می‌شود، جنرال سه‌ستاره زندانی می‌گردد و کسی خود را بالاتر از قانون نداند، آن روز، روز خوشی خواهد بود.

رئیس‌جمهورغنی با اشاره به هویت اسلامی و قانون اساسی افغانستان افزود که هیچ تلویزیون، رادیو و نهاد دینی بدیل منبر علمای دین شده نمی‌تواند، زیرا علمای دینی هرروز و هرهفته مردم را بسیج ‌نموده و بحث می‌کنند و هدف ما که تطبیق قانون است، بدون همکاری علمای دینی تطبیق شده نمی‌تواند.

رئیس‌جمهور، فساد، فتنه و فاجعه را حلقۀ خبیثه خوانده گفت که فتنه نظام را از بین می‌برد، زمانی‌که نظام نباشد، معاملات انجام نمی‌شود و مثال این فتنه، تاریخ ۴۰ سال گذشته است که ابتدا فساد و سپس فتنه و به تعقیب آن فاجعه رخ‌داد و حماسۀ بزرگ ما در قرن ۲۰ و توقعی‌که از دستاوردهای جهاد داشتیم، به فتنه و فاجعه مبدل‌شد.

رئیس‌جمهور عدالت، قانونیت و حاکمیت قانون را حلقۀ نجیبه عنوان‌کرده، گفت که این‌ها از سیرت حضرت محمد(ص) رفتار و اعمال خلفای ‌راشدین سرچشمه می‌گیرد.

محمداشرف غنی به‌همه ارگان‌های دولتی هدایت‌داد که از فیصله‌ها، تصامیم و اقدامات ارگان‌های عدلی و قضایی در تأمین عدالت و تطبیق قانون اطاعت و حمایت نمایند. وی از جامعه و بزرگان سیاسی معنوی خواست که از فیصله‌های ارگان‌های عدلی و قضایی حمایت کنند.

رئیس‌جمهور کشور گفت که افغان‌ها مردم پاک هستند و یک اقلیت کوچک است که فاسد می‌باشد، که جوانان، علمای دینی و زنان، باید جلوی این اقلیت کوچک گرفته‌شود.

وی خطاب به علما گفت: همان‌طوری‌که در طرف‌داری از صلح صدا بلندکردید، علیه فساد نیز صدا بلند‌ کنید، زیرا در مقابل صدای‌تان هیچ‌کس مقاومت‌کرده نمی‌تواند.

دراین جلسه، مولوی قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای افغانستان در روشنایی ارشادات دین مبین اسلام، به اشکال مختلف فساد به شمول غصب زمین، تهدید افراد مظلوم، ریختاندن‌خون مسلمان، دزدی، فساد اخلاقی و اداری پرداخت و از موقف حکومت علیه فساد، دفاع و حمایت نموده و تلاش‌های رئیس‌جمهور غنی را ستایش‌کرد.

همچنان، محمدفرید حمیدی لوی‌څارنوال کشور در سخنانش از علمای دینی تشکر کرد که صدا و خواست مردم را در این کنفرانس بیان‌ کردند. وی اطمینان‌داد که خواست‌ها و سفارشات علمای دینی در گزارش این کنفرانس، بازتاب خواهدیافت.

 

 

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com