ادعا غصب هزاران جریب زمین توسط وکیل کندز

0

یک تعداد افراد در کندز که خود را از وابستگان شایسته بازناصری نماینده مردم این ولایت در ولسی جرگه معرفی می کنند، مدعی اند که نامبرده اضافه تر از دوهزار جریب زمین آنها را غصب نموده است.

این افراد که رقم شان به حدود ۱۵تن بالغ می شد، درمقابل مقام ولایت شهرکندزبه طوراعتراض گردهم آمده بودند. ازجمع افراد متذکره، کوثرناصری که خود را برادربزرگ شایسته بازناصری معرفی می کند، گفت که شایسته باز در ولسوالی خان آباد، نزدیک به دوهزارجریب زمین خانواده اش را غصب نموده است.

نامبرده افزود: هم زمین را غصب کرده و هم ما را به مرگ تهدید می کند، به حکومت محلی چند بار مراجعه کردیم، مشکل ما را رفع نکرد، از رییس جمهورمی خواهیم تا مشکل ما را رفع سازد، اگر مشکل ما رفع نشود، همه خود را آتش می زنیم.

همچنان ازجمع این افراد، یک دخترکه خود را برادرزاده شایسته بازمعرفی می کرد، گفت که شایسته بازناصری، زمین های خواهران و برادران خود را غصب نموده است. نامبرده گفت: درماه رمضان آمد، پنج هزارمن گندم ما را به جبرگرفت، زمین های ما را فروخت، درشهرکندز و کابل ذریعه آن اپارتمان ها خریداری نموده است.

همچنان یک خانم که خود را خواهرشایسته باز ناصری معرفی می کرد، گفت:  شایسته باز زمین های ما را تصرف کرده، از زورگویی با ما حرف می زند، درحق ما بی عدالتی می کند. شکرالله ناصری که خود را برادرزاده شایسته بازناصری عنوان می کرد گفت که شایسته باز، چند بار آنها را به مرگ تهدید کرده است.

نامبرده گفت: به والی کندز، قوماندان امنیه و ادارات دیگرمراجعه کردیم؛ اما ازاینکه عریضه ما علیه وکیل بود کس آن را تحویل نگرفت، ما از رییس جمهورعدالت می خواهیم.

افراد متذکره درمورد اظهارات شان اسناد ارایه نکردند؛ اما صرف کاپی های عرایض شان را به  نشان دادند که به څارنوالی، مقام ولایت و ادارات دیگرعارض شده بودند.

ازجانب دیگر، شایسته بازناصری گفت که اظهارات افراد متذکره، عاری ازحقیقت است، درمقابل وی صرف یک دسیسه سیاسی است.

در پیوند به موضوع متذکره، محمدعارف مبشرڅارنوال استیناف کندز، به  گفت شماری افراد عارض شده اند که شایسته بازناصری، زمین های آنها را غصب نموده اند.

موصوف علاوه کرد: موضوع را ضم عریضه واسناد دیگربه لوی څارنوالی ارجاع نموده ایم و طالب هدایت شده ایم، تاکنون کدام هدایتى را دریافت نکرده ایم. ازجانب دیگر، نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز، به  گفت که آنها درمورد اطلاع ندارند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com