آغاز مسابقات والیبال میان تیم ورزشی در کابل

0

رقابت های تابستانی والیبال میان ۴۸ تیم ورزشی، به هدف تامین صلح و زیست باهمی، امروز در کابل آغاز گردید. این مسابقات، امروز با به مصاف رفتن تیم های جوانان تره خیل و غلام حیدر جیلانی، آغاز و تیم جوانان تره خیل برنده بازى امروز شد.

نورالرحمن تره خیل مشاور کمیته ملی المپیک، امروز حین افتتاح تورنمنت یادشده در مجتمع ورزشی شاهی گروپ در جنوبغرب کابل گفت که ورزش، سبب تامین روابط حسنه بین مردم و سرانجام زندگى با همى و صلح شده مى تواند. 

تیمورشاه شاهی از برگزارکننده گان این تورنمنت، گفت که مسابقات امروز، به تقاضای مکرر جوانان و ایجاد فضای دوستی در جامعه راه اندازی شده است. موصوف افزود که با راه اندازی همچو برنامه های ورزشی، پیام صلح خانه به خانه و کوچه به کوچه به گوش مردم می رسد.

وی علاوه کرد که در این رقابت ها ۴۸ تیم از سطح شهر کابل اشتراک کرده اند و سه هفته ادامه پیدا خواهد کرد. به گفته او، برای تیم برندۀ مقام اول این مسابقات، ۲۵ هزار افغانی و یک سیت لباس؛ برای مقام دوم ۱۵ هزار و یک سیت لباس؛ و برای تیم مقام سوم ۵ هزار افغانی و یک سیت لباس اهدا خواهد شد.

ذبیح الله حبیبى عضو تیم حیدر جیلانی که از هشت سال بدینسو، در رشته والیبال فعالیت دارد گفت که  یک ماه براى این مسابقات آماده گى گرفته و آرزو دارد که تیم او، مقام اول مسابقات را از آن خود کند. به گفته او، براى رشد والیبال در کشور، باید مسابقات بیشتر برگزار گردد.

در تورنمنت بهارى، تیم جوانان تره خیل در میان ۵٢ تیم حایز مقام اول شده بود.  

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com