مساعدت چندین میلیون دالر به باشندگان آسیب دیده پنجشیر

0

پنج و نیم میلیون افغانى و مقداری مواد خوارکه، البسه و غیره براى کمک باخانواده هاى آسیب دیده از اثر لغزش کوه و سرازیرشدن آب یک حوض طبیعى در پنجشیر، جمع آورى شده است.

به اساس معلومات قوماندانى امنیه پنجشیر، در نیمه هاى شب ٢١ سرطان، از اثر لغزش کوه و سرازیرشدن آب یک حوض طبیعى، حدود ٣۶٠ منزل مسکونى، دکان و مسجد در قریه پیشغور ولسوالى حصه اول پنجشیر، تخریب شد و ١۴ تن در این رویداد جان باخته اند.

خانم راحله عطایى معاون شورای ولایتی پنجشیر گفت که ۵٠ خانواده آسیب دیده، خیمه براى شان توزیع شده و متباقى آسیب دیده گان، در خانه هاى دوستان شان در قریه های پوخ، خارو، سفیدچهر، غازو به سر مى برند.

او گفت که چهار و نیم میلیون افغانی را وزارت دولت در امور رسیده گى با حوادث طبیعى و یک میلیون افغانی را ادیب فهیم معاون اول ریاست عمومى امنیت ملی، مساعدت کرده است.

به اساس معلومات منبع، ریاست انکشاف دهات و سره میاشت؛ ۱۵۰ خیمه، ۱۰۵۰ کمپل،۱۵۰بسته ظروف آشپزخانه، ۱۵۰ ترپال، ۱۵۰بشکه آب و ۱۵۰ جوره لباس را براى کمک به آسیب دیده گان مساعدت کرده است.

همچنان وى افزود که وزارت دفاع ملی؛ یک هلیکوپتر، یک عراده تیلر، یک عراده اسکواتور، سه عراده بلدوزر و چهار عراده آمبولانس همراه با تیم صحی و مواد غذایی، براى مساعدت به متضررین به ساحه فرستاده است.   وى گفت که این کمک ها از سوى یک کمتیه موظف تنظیم و توزیع مى شود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com