سقوط هفت قریه در ولسوالی فیض آباد جوزجان

0

هفت قریه در مسیر شاهراه مزار- شبرغان در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان شام دیروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. یک تن از قوماندانان نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی که  نمی خواهد از او نام برده شود گفت که بعد از ظهر دیروز درگیرى هاى پراکنده در قریه هاى شیشه خانۀ ترکمنیه و گرجک فیض آباد آغاز شد.

او که شام دیروز صحبت مى کرد، گفت که بعدا ساحات درگیری وسیعتر شد و سرانجام نیروهاى امنیتى ساحه را ترک کردند و قریه هاى شیشه خانه عربیه، شیشه خانه ترکمنیه، شیشه خانه اوزبیکیه، شیشه خانه افغانیه، گُرجک، شیخ آباد و خیرآباد به دست طالبان افتاد.

ولی محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان تایید می کند که هفت قریه به دست  طالبان مسلح افتیده است. او شام دیروز گفته بود که جنگ در منطقه بین نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد و منسوبین نیروهای امنیتی در تلاش اند تا دوباره مناطق از دست رفته را تصرف کنند.

اما به گفته مل پاسوال فقیرمحمد جوزجانی قوماندان امنیه ولایت جوزجان، نیروهای تازه به محل درگیری اعزام شده و از جانب ولایت بلخ نیز برخی از قطعات عملیات را برای بازپسگیری مناطق آغاز کرده اند. به گفته او در این نبرد دو تن از منسوبین نیروهای خیزش مردمی زخم برداشته و به سایر نیروها آسیب نرسیده است.

قوماندان امنیه مدعی است که در نبرد امروز به طالبان تلفات وارد شده ولی از تعداد کشته شده گان رقمی ارایه نمی دارد. این در حالی ست که نیروهاى دولتى این هفت قریه را چهار روز قبل از تصرف طالبان خارج ساخته شده بود. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com