مذاکرات افغانستان، روسیه و کشورهاى آسیایى میانه در تاشکند

0

نشست مشترک کشورهای آسیای میانه، افغانستان و روسیه پیرامون مبارزه در برابر تروریزم و جرایم سازمان یافته برگزار گردید.

در خبرنامه ای که از دفتر مطبوعاتى شورای امنیت ملی افغانستان وزریده، آمده است که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت افغانستان، در جریان سفرش به تاشکند پایتخت ازبکستان، درنشست عالی امنیتی که به هدف امنیت در افغانستان و منطقه، مبارزه در برابر تروریزم و جلوگیری از جرایم سازمان یافته با حضور افغانستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان و قرغیزستان برگزارشده بود، شرکت کرد.

منبع افزوده است که این نشست، با حضور مقامات بلندپایه سکتور امنیتی کشورهای یادشده برای بارنخست برگزار گردید، در این نشست اوضاع امنیتی منطقه به بررسی گرفته شد، کشورهای شرکت کننده روی همکاری و نقش فعال در قسمت مبارزه در برابر تروریزم، جلوگیری از تولید وقاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته بحث نمودند.

شرکت کننده گان نشست تاکید ورزیدند که تامین امنیت و ثبات در افغانستان، باعث امنیت و ثبات در منطقه میشود و به همین دلیل، از پروسه صلح و آشتی در افغانستان حمایت کامل شان را ابراز داشتند.

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور، طرح ها و پیشنهادات مشخصی را در مورد توسعه همکاری ها در کار مبارزه در برابر تروریزم در افغانستان و منطقه، همچنان جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، با شرکت کننده گان نشست شریک ساخت، طرح ها و پیشنهادات یادشده مورد استقبال شرکت کننده گان نشست قرار گرفت.

در خبرنامه آمده است که اشتراک کننده گان نشست، فیصله نمودند که برای عملی شدن طرح های پیشنهاد شده، گروپ های کاری ساخته شوند تا فیصله های نشست، هرچه زودتر عملی گردد.

منبع گفته است که درکنار این، هیأت افغان بر علاوۀ ازبکستان، با هیأت های بلندپایه امنیتی تاجکستان، قزاقستان و قرغیزستان نیز دیدار و بحث های دوجانبه نمود. درجریان این صحبت ها کشورهای مربوطه بر ایجاد مکانیزم های مشخص برای عملی شدن تعهدات و همکاری ها توافق نمودند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com