معرفی رسمی آمرامنیت جدید ومدیرمبارزه باموادمخدرقوماندانی امنیه ولایت فراه

0

سمونوال عبدالرحیم صدیقی به حیث آمرامنیت جدید قوماندانی امنیه فراه وسمونمل خادمی صاحب به حیث مدیرمبارزه باموادمخدرقوماندانی امنیه فراه روز گذشته طی یک مراسم باشکوهی باحضور داشت عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فراه،پاسوال فضل احمد شیرزاد قوماندان امنیه ولایت فراه،رئیس امنیت ملی ولایت فراه،قوماندان لواء دوم پیاده ولایت فراه،رئیس سارنوالی نظامی پولیس فراه،دادالله قانع منشی شورای ولایتی ولایت فراه، الحاج خیرمحمد معاون شورای ولایتی ولایت فراه،هئیت رهبری قوماندانی امنیه،آمرین حوزات ومامورین سمت ها،متنفذین اقوام،به همکارانش معرفی گردیدند.

در این جلسه پاسوال فضل احمد” شیرزاد” قوماندان امنیه ولایت فراه تغیر وتبدیل رادرنظام یک اصل دانسته ازتلاش های مل پاسوال عبدالرزاق شیرزاد آمرامنیت اسبق ولایت فراه یه نیکوی یادآوری نموده وآمرامنیت جدید را یکی از افسران کارکشته ونظامی باتجربه خوانده وآرزوی موفقیت رابرایش نمود.

عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فراه نیز ازکارکرد آمرامنیت اسبق ولایت فراه ستایش نمود وآمرامنیت جدید را برایش آرزوی موفقیت نمود.

در اخیرسمونوال عبدالرحیم صدیقی آمرامنیت جدید قوماندانی امنیه فراه بخاطرتامین امنیت مردم شریف ولایت فراه وعده سپرد که ازهیچ نوع سعی وتلاشی دریغ نخواهد ورزید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com