حکومت در مبارزه علیه رهبران گروه هاى تروریستى جدى است

0

ریاست جمهورى مى گویدکه کشته شدن ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان نشان داد که حکومت افغانستان در مبارزه علیه رهبران گروه هاى تروریستى جدى است.

مقامات نظامى امریکا و افغانستان گفته اندکه ملا فضل الله در ولایت کنر در امتداد خط فرضى دیورند در نتیجه حمله طیاره بى سرنشین نیروهاى امریکایى کشته شده است.

وزارت دفاع افغانستان  مى گویدکه رهبر تحریک طالبان پاکستان شب چهارشنبه گذشته هدف حمله هوایى قرار گرفت و کشته شد.

شاه حسین مرتضوى معاون سخنگوى ریاست جمهورى مى گویدکه کشته شده ملا فضل الله نشان مى دهد که حکومت افغانستان در مبارزه علیه رهبرى گروه هاى ترویستى جدى است و از تمام ظرفیت ها و امکانات علیه آنان استفاده مى کند.

موصوف مى افزایدکه انتظار حکومت افغانستان از کشور پاکستان این که با توجه به امکانات و ظرفیت هاى که دارد علیه تروریستان بدون تفکیک اقدامات همه جانبه را انجام دهد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com