حضور طالبان در روز دوم عید در ولایت کشور

0

شماری از اعضای گروه طالبان در روز دوم عید با استفاده از آتش بس در شهر نیز کابل حضور یافتند.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله در ساحه کمپنى شهرکابل با شمارى از افراد گروه طالبان دیدارکرده است.

آنان در دومین روز آتش بس دو جانبه با به دست داشتن بیرق های شان می گویند: از اینکه مردم را در فضای صلح و ارامش می بینند خرسند اند و خواهان ادامه آتش بس میان حکومت و طالبان اند.

یک عضو گروه طالبان که به ساحه کوته سنگی شهر کابل میگوید: “حکومت با ما گفتگو کند، ما میخواهیم که در این وطن امنیت برقرار شود و نظام شرعی بوجود بیآید و کفار از وطن ما بیرون شوند و صلح تحقق پیدا کند.”

یک عضو دیگر این گروه افزود: “ما نمی خواهیم که افراد ارتش، امنیت یا پولیس را بکشیم. خداوند در تمام افغانستان امنیت را برقرار کند.”

ریاست جمهوری استقبال مردم از آتش بس را زمینه ی خوب برای تامین صلح پایدار عنوان می کند.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری می گوید: استقبال بی نظیر هموطنان ما از اعلام آتش بس نشان دهنده این است که صلح به خواست جمعی و ملی تبدیل شده، انتظار داریم با حمایت جمعی که وجود دارد ما بتوانیم زمینه را برای صلح پایدار فراهم بسازیم.

دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی والی فراه در تجمع نیروهای امنیتی و طالبان

شماری از باشنده گان کابل آرامش کنونی را باور ناکردنی عنوان کرده و خواهان ادامه آن اند.

گل نبی، باشنده کابل می گوید: “با وجودی که دو روز عید به آرامی گذشت، اما باور کردنی نبود. خدا کنه که ای آتش بس ادامه پیدا کنه.”

میرزا محمد، باشنده دیگری از کابل می افزاید: “خوب است که ای آتش بس ادامه داشته باشد و مردم هم خوش زنده گی کنند. راستی که نسبت به تمام عیدها کرده خوب بود و خوب گذشت.”

لشکرگاه ولایت هلمند

باشنده گان ننگرهار که در این اواخر شاهد درگیری های شدید حکومت با گروه داعش بودند عید کنونی را با آتش بس متفاوت می دانند.

یک تن از باشنده گان ولایت ننگرهار می گوید: “ما بسیار خوش هستیم، بخاطریکه امروز آزاد گشتیم و خوش بودیم. خدا کند که ادامه داشته باشه، همیش خوش زنده گی کنیم. در دیگر عیدها بیرون نمی شدیم، چون میترسیدیم اما امروز بسیار خوش بودیم.”

باشنده دیگری از ولایت ننگرهار می افزاید: “ای عید از دیگه عید ها کرده بسیار خوب و به خوشحالی سپری شد. آتش بسی را که اعلام کرده اند خدا کند که همین گونه ادامه پیدا کند و همیشه خوش و آرام زنده گی کنیم.”

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com