معرفی رسمی قوماندان امنیه جدید نیمروز

0

قوماندان امنیه جدید نیمروز امروز طی مراسمی توسط والی نیمروز معرفی گردید.

در این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر نظامی، شماری از روسای دوایر ملکی، رئیس و اعضای شورای ولایتی و پرسونل قوماندانی امنیه حضور داشتند.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز تقرر قوماندان امنیه جدید نیمروز را تبریک گفته و با بیان اینکه تغیری و تبدیلی یک اصل است، از قوماندان امنیه جدید تا خواست تا با هماهنگی با سایر ادارات نظامی و مردم در تامین امنیت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.

والی نیمروز همچنان افزود : مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فساد و غاصبین زمین ادامه داشته و از مردم خواست تا با دولت و نیروهای امنیتی همکاری نمایند.

والی نیمروز در این مراسم از کار کردهای و تلاش های مل پاسوال خواجه جیلانی ابوبکر قوماندان اسبق نیمروز در تمام عرصه ها و بخصوص تامین امنیت در ولایت نیمروز تشکری نمود.

بازمحمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز طی سخنانی از قوماندان امنیه جدید نیمروز خواست تا در تامین امنیت از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده و علاوه نمود که شورای ولایتی در تمام عرصه ها با نیروهای امنیتی همکار خواهند بود.

مل پاسوال عبدالرقیب مبارز اندرابی قوماندان امنیه جدید نیمروز گفت: سعی و تلاش خواهیم کرد تا با هماهنگی با سایر ادارات و همکاری مردم تلاش خواهیم کرد تا در امنیت و سایر عرصه ها گام های موثر و عملی برداریم.

برا اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری مل پاسوال عبدالرقیب مبارز اندرابی بجای مل پاسوال خواجه جیلانی ابوبکر بحیث قوماندان امنیه نیمروز تعیین گردیدند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com