تعیین صدقۀ فطر امسال

0

عالمان دینی می گویند که به اساس نرخ موجود گندم در بازار، امسال صدقۀ فطر هر فرد، مبلغ ۶۰ افغانی مى باشد. عالمان دینی درمورد اندازه صدقه فطر اختلاف نظر دارند، حضرت محمد (ص) یک صاع یا پیمانه دستور داده که نزد علمای جمهور؛ خورد کم یک چارک و یا یک کیلو و ۸۰۰ گرام تخمین شده است.

مولوی صدیق الله مسلم رییس دارالافتای ستره محکمه افغانستان، سال گذشته به آژانس خبری پژواک گفته بود، اکثرعلما وحدت نظر دارند که پیمانه متذکره معادل خورد کم یک چارک است. موصوف علاوه کرده بودکه به اساس شریعت؛ کشمش، خرما، گندم و یا جو باید منحیث صدقه فطر داده شود.

به گفته موصوف، در افغانستان گندم بیشتر مروج است، باید صدقه فطر یکتن؛ خورد کم یک چارک (یک کیلو و هشت گرام) داده شود. مولوی مسلم افزوده بود که نظر به نرخ روز گندم در بازار، صدقه فطر داده شود.

عبدالله مروت مسئول مواد ارتزاقی درمنطقه میرویس میدان (کوته سنگی) کابل به تاریخ ۲۲ جوزا، به آژانس خبری گفت که امروز یک سیر(هفت کیلو) گندم وطنی ۲۴۰ افغانی است. موصوف علاوه کرد که نرخ خوردکم یک چارک گندم،  به حدود ۶۰ افغانی بالغ می شود.

قاضی محمد حسن حقیار عالم دینی گفت که برای مساعدت خوب با فقیران و بی بضاعتان، باید افراد متمول، کشمش و یا خرما را ( نیم سیر یا چیزی کم چهارکیلو) بدهد. مطابق نرخ کشمش متوسط در بازار امروز ، باید بر سر یکتن ۷۰۰ افغانی و قرار نرخ روز خرما بر سر یکتن  ۵۰۰ افغانی داده شود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com