حمایت عطامحمدنور از آتش بس میان حکومت و طالبان

0

عطامحمد نور والی پیشین بلخ و رییس اجراییه حزب جمعیت، از آتش بس اعلام شده میان حکومت و طالبان مسلح ابراز پشتیبانی کرد. با وجودیکه عطامحمدنور، بیش از یکماه درخارج از کشور به سر می برد؛ اما نامبرده در اظهارات تازه اش از آتش بس میان حکومت و طالبان مسلح حمایت نموده است.

عطامحمد نور شام روز گذشته (۲۱جوزا) در صفحه رسمی فیسبوکش نگاشته است که گرچه آتش بس میان حکومت و طالبان موقت است؛ اما خیلی قابل ستایش است. نور افزود:  هر اقدامی که منجر به جلوگیری شلیک یک مرمی هم شود و زندگی انسان را نجات دهد؛ باید از آن حمایت صورت گیرد.

رییس اجراییه حزب جمعیت همچنان خواهان تمدید آتش بس شده و گفته است که با استفاده از فرصت موجود باید زمینه برای صلح دایمی مساعد شود.

عطامحمد نور، از طالبان خواسته است تا ازجنگ ها و خونریزی دست کشیده و به قول وی، این گروه باید در بازسازی و رفاه کشور سهیم شود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com