برگزاری جلسه هماهنگی والی وشاروال زرنج

0

جلسه بورد هماهنگی شاروالی زرنج تحت ریاست انجینیر محمد سمیع والی نیمروز و با اشتراک اعضای جلسه در سالون جلسات اداری مقام ولایت دائر گردید.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز طی سخنانی دراین جلسه خدمات رسانی شهری را مسئولیت شاروالی دانسته افزود؛ شاروالی مسئولیت بزرگی در عرضه خدمات دارد و نیاز است تا تمام ادارات دراین زمینه با شاروالی همکار باشند.

والی نیمروز اضافه کرد؛ درکنار ادارات ذیربط مردم نیز باید در حفظ و توسعه محیط زیست و همچنان در پاک نگهداشتن آن باید توجه جدی نموده و پول صفائی را پرداخت نمایند.

نورالرحمن هوتک شاروال شهر زرنج نیز در مورد تسریع روند خدمات رسانی شاروالی صحبت نموده و از تشکیل کمیته مشترک بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای خودسرانه خبر داد.

این در حالیست که بورد هماهنگی که در راس آن شاروال شهر زرنج حضور دارد بمنظور خدمات رسانی بهتر، پاکی و صفائی شهر، ایجاد نظم بهتر و جلوگیری از ساخت و سازهای خودسرانه و شناسائی ادویه جات تاریخ تیر شده، جلساتی را با اعضای این بورد برگزار و پیرامون مسائل ذکر شده تصامیم لازم اتخاذ خواهند نمود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com