دیدار والی با محصلین موسسه تحصیلات عالی و دارالمعلمین عالی نیمروز

0

والی نیمروز؛ جوانان رهبران آینده کشور اند.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز درحالیکه روسای محاکم استیناف، امنیت ملی، کمیسیون مستقل انتخابات، معارف و رئیس موسسه تحصیلات عالی نیمروز با ایشان همراه بودند با محصلین موسسه تحصیلات عالی نیمروز و دارالمعلمین عالی نیمروز دیدار و در رابطه به اهمیت روند انتخابات بحث و تبادل نظر نمودند.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز طی سخنانی خطاب به جوانان گفت؛ جوانان آینده سازان و رهبران آینده کشور اند و با اشتراک شان در پروسه های ملی گام مهمی در تعیین سرنوشت کشور خویش بردارند.

والی نیمروز انتخابات را یک پروسه مهم ملی خوانده و از جوانان خواست تا با شرکت در روند ثبت نام رای دهنده گان از حق رای دهی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بهره مند گردند.

رئیس محاکم استیناف ولایت نیمروز با ابراز اینکه جوانان با رفتن به پای صندوق های رای دهی دین ملی خودرا ادا نمایند، نقش جوانان را در امر شرکت در روند ثبت نام رای دهنده گان مهم دانسته و از تمام آنها خواست تا با شرکت در انتخابات، گامی بسوی دیموکراسی و پیشرفت بردارند.

رئیس کمیسیون انتخابات، رئیس معارف و رئیس پوهنتون نیمروز طی سخنان جداگانه ای در مورد اهمیت انتخابات صحبت نموده و از جوانان خواستند تا دراین پروسه ملی اشتراک گسترده داشته باشند.

این در حالیست که طی روزهای اخیر و در محافل گونه گونی با حضور اقشار مختلف جامعه در رابطه به آگاهی دهی و روند ثبت نام رای دهنده گان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com