رونمایی کتاب آخرین سپه سالار در جوزجان

0

روز گذشته آخرین سپه سالارکتابی که گلین_ویلیامزدرباره جنرال دوستم نوشته است با حضور مسوولان محلی، فرهنگیان و صد ها تن از باشنده گان جوزجان رونمایی شد.

سید عزیز الله” الفتی “یکی از اشتراک کننده گان این مراسم می گوید،آخرین سپه سالار ماجرای زنده گی پر فرازونشیب جنرال عبدالرشید دوستم است که مبارزه نهایی جنرال عبدالرشید دوستم را درمقابل تروریزم و القاعده روایت می کند که منجر به شکست طالبان در شمال کشور می شود.

شماری از اشتراک کننده گان مقصد از نوشتن کتاب را الگو برداری ازشخصیت هاعنوان می کنند و خواندن و اقعات زنده گی شخصیت ها را بر تمامی قشر درجامعه حایز اهمیت می پندارند.

این کتاب زنده گی جنرال عبدالرشید دوستم را از روستا یی کوچک تارسیدن به رهبری اوزبیک ها حکایت میکند و کارنامه های نظامی وی را علیه طالبان در افغانستان رقم می زند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com