برگزاری نخستین نشست هماهنگی سفرای ریکا در کابل

0

نخستین نشست هماهنگی سفرای ریکا یا کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان روز گذشته ۲۷حمل ۱۳۹۷به ریاست خانم عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، در کابل برگزار شد.

در این نشست خانم راز، پیرامون پیشرفت های صورت گرفته در بخش های پروژه های کلان اقتصادی همانند، تاپی، کاسا یکهزار، چابهار صحبت نموده افزود این پروژه ها نه تنها دارای منفعت اقتصادی برای افغانستان میباشند بلکه برای کشور های منطقه نیز مهم اند.

معین وزارت امور خارجه، ایجاد اتاق های تجارت در قالب رکا، ایجاد نهاد تحقیقاتی و ارزیابی رکا و توانمند سازی زنان را از ابتکارات جدید در نشست قبلی ریکا بیان نمود.

در این نشست آقای حسن سروش رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه روی عناصر کلیدی و ابتکارات در قالب ریکای ۲۰۱۷ که در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شده بود صحبت نمود.

سروش، در بخش انرژی پروژه های تاپی، کاسا یکهزار، تاپ پنجصد و همچنان ایجاد شبکه های ترانسپورتی، ایجاد سهولت های تراتزیتی، ارتباطات، حمایت از روابط تجار با تجار و ایجاد نهاد تحقیقاتی ارزیابی ریکا را از موارد مهم مطرح شده در نشست قبلی رکا بیان کرد.

هفتمین نشست ریکا در ۱۳ اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی در شهر عشق آباد ترکمنستان تدویر یافته بود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com