برگزاری کمپاین توزیع کارت انتخاباتی در ولایت فراه

0

روز شنبه مورخ ۲۵ حمل ۱۳۹۷ کمپاین توزیع کارت انتخاباتی با اخذ کارت توسط دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی والی فراه، شورای ولایتی، نهادهای جامعه مدنی و مسؤلین ارگان های ملکی و نظامی آغاز گردید.

در نخست نشست مشترک هماهنگی پیرامون عملی شدن کمپاین توزیع کارت انتخاباتی در سالون جلسات مقام ولایت تحت ریاست دگرجنرال عبدالبصیر سالنگی والی فراه تدویر گردید.

در این مجلس والی فراه تاکید کرد که مردم شریف ولایت فراه باید کارت انتخابات اخذ نمایند و در انتخابات پارلمانی، شورای ولایتی و ریاست جمهوری اشتراک نموده و برای آبادی مملکت تصمیم بگیرند.

وی این پروسه را ملی، قانونی، اصولی و شرعی عنوان کرده افزود با انتخابات اراده و تصمیم مردم افغانستان معلوم شده و مردم با انتخابات سرنوشت این سرزمین را تعین میکنند.

میرویس عزیز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فراه پیرامون چگونگی اخذ کارت انتخابات و شرایط اخذ کارت صحبت نموده افزود این پروسه بمدت یک ماه از ۲۵ حمل آغاز و تا ۲۵ ماه ثور در مرکز فراه و بعدا طی دو مرحله بمدت یک ماه در ولسوالی های ده گانه ولایت فراه ادامه خواهد داشت.

آقای عزیزی از ۴۰ مرکز توزیع کارت انتخاباتی در مرکز ۲۵ مرکز آنرا فعال عنوان کرد.

وی از اداره محلی، ارگان های نظامی، شورای ولایتی و مردم نجیب ولایت فراه خواست تا با کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشند تا این پروسه ملی، قانونی و حق مردم این ولایت به انجام برسد.

در این مجلس پاسوال فضل احمد شیرزاد قوماندان امنیه اطمنیان داد که برای مراکز توزیع کارت انتخاباتی تدابیر جدی امنیتی گرفته شده و مردم در فضای کاملا امن کارت انتخاباتی اخذ نمایند.

همچنان شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی به نماینده گی ازمردم وعده سپرد که مردم را برای اخذ کارت تشویق نموده و در این پروسه ملی اشتراک خواهند کرد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com