برگزاری ورکشاپ آموزی غرس نبات الوئه ورا در ولایت فراه

0

ورکشاپ آموزشی که در آن انجینر عبدالمنان ” متین ” رئیس زراعت فراه ، کارمندان ریاست زراعت ، جمع از گلخانه داران و مسئولین شرکت محترم تجاری الماس جنوب هرات حضور داشتند در سالون کنفرانس های ریاست زراعت دایر گردید.

در این ورکشاپ آموزشی یک روزه برای تعداد از نماینده گان گلخانه داران قریه جات حومه مرکز پیرامون موضوعات اهمیت اقتصادی ، بذر نبات الوئه ورا و چگونگی برداشت محصول آن آموزش های فنی به گونه نظری و عملی ارایه گردید.

بعد از ارایه معلومات پیرامون اهمیت اقتصادی و بذر نبات فوق گلخانه داران در زمینه ترویج این نبات حمایت خویش را در کنار تولید محصولات گلخانه ای در اینولایت اعلام نمودند.

از اینکه نبات الوئه ورا نیاز کم به آب آبیاری دارد و اقلیم ولایت فراه در جهت تولید این نبات زراعتی مساعد میباشد ریاست زراعت سعی بر آن دارد تا این نبات را در کنار محصولات صنعت گلخانه ای در اینولا ترویج نماید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com