مشکلات امنیتى دختران محصل در ولایت غور

0

شمارى از دختران محصل در ولایت غور، در دیدار با والى این ولایت از ناامنى و کمبود تسهیلات حمل و نقل نگرانى کرده و از اداره محلى خواستند تا در این زمینه توجه جدى نماید.

آنان فاصلۀ تعمیر پوهنتون از شهر، خرابی مسیر راه پوهنتون، مشکلات ترانسپورتی و مشکل امنیتی را از چالش های جدی در برابر شان عنوان کردند.

فرزانه که به نمایندگی از دیگران صحبت میکرد گفت: وزارت تحصیلات عالی، یک عراده موتر نوع کاستر را  به پوهنتون غور داده؛ اما مصرف تیل و بست دریور را نداده است؛ دوری راه و خرابی سرک خامه و عدم امنیت، چالش سر راه انتقال مااست؛ از مقام ولایت خواهان رفع مشکلات هستیم

غلام ناصر خاضع والی غور، در مورد مشکلات دختران محصل گفته است که اداره محلى این ولایت، با مقامات در وزارت تحصلات عالى به موافقه رسیده اند؛ تا دو عراده ملى بس به ولایت غور ارسال گردد.

موصوف به ریاست هاى فوایدعامه و ترانسپورت ولایت غور، هدایت داد تا سرک مسیر پوهنتون غور را هموارکارى و مشکلات ترانسپورتى محصلین را حل نمایند و زمینه را مساعد سازند تا سکتور خصوصی با قیمت مناسب سهولت رفت و آمد را فراهم سازند.

والى غور، از تامین امنیت مسیر راه نیز اطمینان داده و افزوده است که برای یک ماه، تیل موتر کاستر و توظیف رانندۀ مربوطه را از امکانات اداره محلی فراهم می سازد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com