بازدید والی نیمروز از جریان کار بند کمال خان

1

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز درحالیکه معاون مقام ولایت، رئیس و یکتن از اعضای شورای ولایتی و رئیس محاکم استیناف نیز با ایشان همراه بودند از جریان کار فاز سوم بند کمال خان بازدید بعمل آورد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز کار فاز سوم بند کمال خان را قناعت بخش خوانده افزود؛ کار فاز سوم بند کمال خان به خوبی به پیش میرود و توقع ما اینست تا شرکت ساختمانی بند مذکور در ساخت و اعمار فاز سوم نهایت سعی و تلاش نموده و از مواد با کیفیت استفاده نماید و

والی نیمروز گفت:حکومت محلی نیمروز از اعمار فاز سوم بند کمال خان نظارت دوامدار خواهد داشت و طوریکه دیده میشود کار اعمار فاز سوم بند کمال خان بدون کدام مشکلی جریان دارد.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز افزود :ما مصصم بر ساخت و استفاده ازین بند هستیم و با اعمار بند کمال خان هزاران هکتار زمین زراعتی زیر کشت خواهند رفت و از طرف دیگر در تقویه اقتصاد نیمروز نقش عمده ای را خواهد داشت.

بازمحمد ناصر رئیس شورای ولایتی طی سخنانی ساخت بند کمال خان را باعث خودکفائی ولایت نیمروز در بخش های زراعت، برق و اشتغال زائی دانست.

رئیس شرکت های اسیا بناء ، پیمتیک وسارول (شرکت های سازنده فاز سوم بند کمال خان) گفت: انجینیران ما تمامی سعی و تلاش خودرا در ساخت و اعمار فاز سوم بند کمال خان خواهند کرد تا مطابق به قرارداد کار این بند تکمیل گردد.

این در حالیست که از آغاز کار اعمار فاز سوم بند کمال خان در حدود یکسال میگذرد و قرار است کار آن تا دوسال دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. فاز اول این بند در زمان حکومت داؤد خان آغاز شد.
    فاز دوم آن ۱۷ سال قبل در زمانیکه آقای براهوی والی نیمروز بود، آغاز شد.
    فاز سوم آن یک سال قبل آغاز شد.
    ببینیم که فاز چهارم و فاز های دیگر این بند چند نسل آیندۀ نیمروز طول خواهد کشید.

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com