دیدار رئیس جمهور غنی با زنان ولایت پکتیا

0

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به ولایت پکتیا بعد از ظهر دیروز با شماری از اعضای ریاست امور زنان و فعالان حقوق زن، دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا شمیم کتوازی والی پکتیا ضمن تشکری از رئیس جمهور بخاطر توجه به بهبود وضعیت زنان تشکر کرده، گفت:وی افزود که ما در سال جاری در هشت ولسوالی ولایت پکتیا فارغان صنف ۱۲ از طبقه نسوان داشته ایم و همچنان ده هزار دختر در مکاتب جذب شده اند که نمایانگر تغییرات مثبت در عرصه آموزش زنان است.

سپس نسرین اوریاخیل رئیس امور زنان ولایت پکتیا با اشاره به مشکلات زنان ولایت پکتیا گفت: برای زنان معاشات تشویقی در نظر گرفته شود، انستیتوت قابلگی فعال و مشکل کمبود داکتران زن حل گردد و همچنان شفاخانۀ ولادی و نسایی برای زنان تاسیس و تمام بخش های شفاخانۀ حوزوی پکتیا به شمول دیپارتمنت طب عدلی که در این شفاخانه وجود ندارد، فعال شوند.

نازدانه پکتیاوال استاد پوهنتون پکتیا و نرگس حیا ضمن قدردانی و حمایت از کارکردهای رئیس جمهور، مشکلات زنان آن ولایت را در عرصه های مختلف از جمله معارف، کمبود مدارس دینی، نبود زمینۀ اشتغال و بازسازی بعضی از بخش های پوهنتون پکتیا، شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان گفت: هدایت می دهم تا اتحادیه های زنان در ولایت پکتیا ایجاد و همچنان مرکز پروسس جلغوزه تاسیس خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به بهبود وضعیت معارف گفت که امسال در تمام کشور ۶ هزار مکتب معیاری ایجاد می شود و در هر ولسوالی یک مکتب مسلکی خواهیم داشت. وی افزود که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا مراکز پولیس و ساختمان های اساسی نیز اعمار خواهد شد.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که امسال روی تعلیم و تربیه به صورت اساسی کار صورت می گیرد و به ایجاد مکاتب دختران اولویت داده می شود. همچنان به سهم زنان در هشت هزار بست که عنقریب اعلان خواهد شد، توجه خاص صورت گرفته است.

رئیس جمهوری کشور خاطرنشان کرد: در زمینه استخدام طبقه اناث در بست های بلند، اقدام صورت می گیرد، مشکلات موجود در عرصه صحت با توجه به امکانات موجوده حل خواهد شد و همچنان در زمینۀ استخدام قضات زن در نهادهای عدلی و قضایی ولایت پکتیا توجه می شود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com