واگذاری مدیریت پولیس نظم‌عامه به وزارت دفاع

0

مدیریت ۱۳هزارو۵۰۰ نیروی پولیس نظم عامه کشور، روز گذشته سه‌شنبه، ۲۹حوت در یک مراسم رسمی و در حضور رییس‌جمهور و مسؤولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، به وزارت دفاع انتقال یافت.

رییس‌جمهور غنی در این مراسم می‌گوید که این انتقال به‌معنای ناتوانی وزارت داخله نیست. آقای غنی در این باره گفت: «وزارت داخله با این انتقال اهمیتش بیشتر شده‌است نه کمتر، دلیل چیست؟ مشکل اصلی این بود که ما وزارت داخله را که وظیفه اصلی آن تنفیذ قانون است، در نبرد قرار داده بودیم.

ازسویی‌هم، نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله، در این باره، می‌گوید: هدف اصلی این است که بیشتر نقش جنگی به وزارت دفاع داده می‌شود. رییس‌جمهور می‌گوید که هرگاه از جان‌باختن یکی‌از نظامیان کشور آگاه می‌شود، قلبش می‌شکند و به هماهنگی‌های بیشتر در فرماندهی نظامیان کشور نیاز است.

وی می‌افزاید: هرباری‌که من شهادت یکی‌از نیروهای امنیتی و دفاعی خود را می‌بینیم، قلبم می‌شکند.  در این‌میان، شماری‌از آگاهان این انتقال را سیاسی می‌دانند و تأکید می‌ورزند در شرایط کنونی‌که نبرد در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها جریان دارد، این اقدام نادرست است.

فضل‌الرحمان اوریا، آگاه سیاسی، می‌گوید:  تصامیم عقده‌یی سبب شده‌است که کشور به‌سوی بی‌امنی، جنگ و بی‌عدالتی پیش برود.

با انتقال بخش بزرگی از نیروهای نظم عامه، تنها یک شمار کمی از این نیروها، زیرنامۀ نیروهای ضد آشوب در چهار‌چوب وزارت امور داخله باقی خواهند ماند و پس‌از این نیروهای پولیس بیشتر به تنفیذ قانون و ارتش بر نبرد در برابر مخالفان مسلح دولت، خواهد پرداخت.

شماری از آگاهان نظامی می گویند: بیشترین قوماندهای در وزارت داخله از اقوام غیر پشتون است این موضوع با انگیزهای قومی شماری از حلقات ارگ سازگاری ندارد و جهت تضعیف وزارت داخله در برابر وزارت دفاع که بیشتر از قوماندان های پشتون تشکیل شده این انتقال مدیریت انجام گرفته.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com