افتتاح ترمینل موقت ترانزیتی توسط والی نیمروز

1

ترمینل موقت ترانزیتی توسط انجینیر محمد سمیع والی نیمروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.


انجینیر محمد سمیع والی نیمروز هدف ساخت ترمینل موقت ترانزیتی را ایجاد سهولت بیشتر به تجار ملی ، عرضه خدمات ترانسپورتی بهتر، هدفمند و موثر عنوان نموده و از ساخت یک ترمینل بزرگ و وسیع در آینده خبر داد.


والی نیمروز گفت؛ با ساخت این ترمینل مشکلات فراوانی در بخش ترانزیت حل خواهد و حکومت محلی نیمروز در تلاش است تا سهولت های بیشتری را به تجار ملی فراهم سازد که در این راستا گامهای زیادی برداشته شده است.


شایان ذکر است که ترمینل موقت ترانزیتی در ساحه بندروالی موقعیت دارد که ساخت و آماده سازی آن در حدود دو ماه را در بر گرفت.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. هر وجب زمین بیمروز که آباد می شود، دل من اینجا خوش می شود. زیرا مردم نیمروز
    قرن ها از هرنوع پیشرفت محروم نگهداشته شده بودند. چون مردم با قناعت و صبور
    اند، هیچگاه اظهار نارضایتی نکردند.
    مردم نیمروز در قلبم جاه دارد.

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com