حمایت و پشتیبانی مردم نیمروز از طرح صلح رئیس جمهور و پروژه تاپی

0

مردم ولایت نیمروز طی گردهمائی باشکوهی حمایت و پشتیبانی شانرا از طرح صلح رئیس جمهور و پروژه تاپی اعلان نمودند.

در این گردهمائی انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، اعضای شورای ولایتی، جامعه مدنی، علمای کرام، متنفذین اقوام، مردم ولسوالی های پنجگانه و جمع کثیری از باشنده گان شهر زرنج اشتراک ورزیده بودند.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز پروژه تاپی را چهارراه منطقه عنوان نموده و افغانستان را نقطه وصل جهان دانست.

والی نیمروز ضمن اعلان حمایت و پشتیبانی قاطع از پروژه تاپی، گفت؛ بر علاوه عواید ۴۰۰ میلیون دالری پروژه تاپی، انتقال برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به کشور پاکستان سالیانه مبلغ ۱۱۰ میلیون دالر به افغانستان عواید خواهد داشت.

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز در مورد فراخوان صلح رئیس جمهور نیز صحبت نموده افزود؛جامعه ای که در آن صلح نباشد، پیشرفت و رفاه اجتماعی وجود نخواهد داشت و رسیدن به هدف ناممکن خواهد بود.

مقام ولایت نیمروز با بیان اینکه جنگ و برادر کشی خلاف ارزش های اسلامی و انسانیست، اضافه کرد؛صلح، امنیت و پیشرفت سه عامل مهم یک جامعه با ثبات است و مردم نیمروز از طرح صلح رئیس جمهور اعلان پشتیبانی همه جانبه مینمایند.

 

 

نماینده شورای ولایتی ،نماینده علمای کرام، نماینده شورای عالی صلح، نماینده گان مردم ولسوالی دلارام، نماینده شورای مردمی و مسئول جامعه مدنی نیز طی سخنان جداگانه ای حمایت و پشتیبانی شانرا از طرح صلح رئیس جمهور و پروژه تاپی اعلان نمودند.

این درحالیست که مردم نیمروز چندی قبل طی یک گردهمائی حمایت خودرا از پروژه تاپی و سایر پروژه های اقتصادی حکومت وحدت ملی اعلان نموده بودند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com