تاکید داکتر عبدالله بر نقش توسعه یی موسسه های غیر حکومتی

0

رئیس اجرایی حکومت می گوید که نقش مؤسسه های غیر دولتی در بهبود وضعیت مردم افغانستان مؤثر بوده است اما وزارت اقتصاد باید مکانیزمی برای ایجاد همکاری سازنده بین حکومت و این مؤسسه ها ایجاد کند. عبدالله عبدالله که امروز در پایان نشست موسسات غیر دولتی در کاهش فقر و توسعه متوازن صحبت می کرد گفت که  حساب دهیِ موسسه های غیر دولتی حکومت را در جلب کمک‌های بین المللی و تطبیق‌ مؤثر برنامه‌ها کمک می‌کند.

وی با مؤثر خواندن فعالیت مؤسسه های غیر دولتی در کمک به دولت بخاطر ارایه خدمات بهتر به مردم، این مؤسسه ها در چهار دهه اخیر کارهای نتیجه بخشی در افغانستان انجام داده اند. با وصف این، رئیس اجرایی حکومت تصریح کرد که برای مؤثریت کارها و تشخیص اولویت‌ها باید هماهنگی لازم با نهادهای دولتی صورت گیرد.

احمد جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد گفت که سطح فقر در افغانستان ۳۹ درصد است و ۱۱ میلیون تن( از حدود ۳۰ میلیون) جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۵، ۸۵۰ میلیون دالر برای اجرای ۵۱۹۸ پروژه در بخش های صحت، مصونیت اجتماعی، معارف، زراعت و حکومت داری خوب از سوی مؤسسه های غیر دولتی در کشور مصرف شده است. اما عثمانی تصریح کرد که در مصرف این پول توازن در نظر گرفته نشده است و به طور نمونه برای هر کدام از باشندگان کابل حدود ۶۵ دالر مصرف شده است در حالی که این رقم در برخی از ولایات به پنج دالر می رسد.

در پایان این نشست، عبدالله به وزارت اقتصاد هدایت داد تا مکانیزمی عملی را برای دوام و پیشرفت کار‌ها، رفع مشکلات و همکاری سازنده با موسسه های غیر دولتی تدوین کند. پیرر میادون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان بر ضرورت کار مشترک بین دولت افغانستان و مؤسسه های غیردولتی تاکید کرد.

وی گفت که نقش مؤسسه های غیر دولتی در بهبود وضعیت، برنامه‌های زیربنایی و ارایه خدمات بهتر قابل توجه بوده است و اتحادیه اروپا از فعالیت آنها حمایت می‌کند.

محمد  اشرف غنی رئیس جمهور روز گذشته در سخنانی در این نشست با ابراز نگرانی از کارکرد مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان، هشدار داده بود که در صورت تخلف از قانون، دروازه های آنها را خواهد بست و به فعالیت شان پایان خواهد داد.

به گفته رئیس جمهور، حکومت از این که صدها مؤسسه حاضر نشده اند به حکومت در مورد کار خود گزارش دهند، ناراضی است و از آنها می خواهد که در کارخود شفافیت داشته باشند و قوانین و مقررات کشور را رعایت کنند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com